Mời các bạn vừa nghe Lời Chúa vừa ngắm khuôn mặt tuyệt vời của Chúa nhé.