Con tim trên bàn tay

Ca Khúc: Mẹ Đẹp Tươi

Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Khối Căn bản)

Một số bài hát sinh hoạt Giáo Lí - Nhân bản

Rước lễ lần đầu

Lời cầu tuổi thơ