Phêrô và Gioan chữa một người tàn tật.

Chúa tạo dựng thế giới

Nguồn gốc tội lỗi

Con Tàu Của Noe

Đức Tin Được Thử Nghiệm

Gã Khổng Lồ Gô-li-át