Dụ ngôn hai người xây nhà

Câu chuyện 10 cô trinh nữ

Trên đường Emmau

Chúa Giêsu và Lazarô

Người thợ làm vườn nho

Người phụ nữ tội lỗi