Trên đường Emmau

Chúa Giêsu và Lazarô

Người thợ làm vườn nho

Người phụ nữ tội lỗi

Bà sẽ có một con trai

Người phụ nữ được tha thứ