Thánh Môngtanô, Luxiô và các bạn TĐ

Thánh Xêsariô Nazianzênô

Thánh Pôphiriô

Thánh Gabriel Mẹ sầu bi

Thánh Rômanô và thánh Lupixinô

Thánh Brigita Ai Len