Dụ ngôn tiệc cưới

Chúa Giesu sinh ra tại Belem

Hai người xây nhà

Dụ Ngôn Cỏ Dại

Cây tốt sinh trái tốt

Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần 5 MC