Audio về câu chuyện: Dụ ngôn tiệc cưới

Chúa Giesu sinh ra tại Belem

Câu chuyện dụ ngôn hai người xây nhà

Audio câu chuyện Dụ Ngôn Cỏ Dại

Thiên Chúa dựng nên trời đất

Một chọn lựa sai lầm