Giúp nhớ Tân Ước

Câu chuyện Bữa ăn sau cùng

Câu chuyện người không có lòng thương xót

Câu chuyện Dụ Ngôn Cỏ Dại

Câu chuyện dụ ngôn người Samari tốt lành

Người con hoang đàng trở về