Mời các bạn cùng chơi game này để vui học Kinh Thánh Chúa Nhật 19 thường niên, năm C.