Cùng nhau vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật 2 Phục Sinh, năm C qua game này nhé các bạn.